Nivo Slider Demo
 Untitled Document
ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ มะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย 
28-5-2562
 

               
                     สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ดำเนินงานโครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนชาวไทยต่อโรคมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้ายและความตาย มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับมะเร็งทางเลือกการรักษาดูแลระยะท้ายและความตายในแต่ละช่วงอายุเพื่อนำไปวิจัยวางแผนจัดระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
                    จึงขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นดังกล่าวได้จากการแสกน QR-CODE ด้านล่างหรือที่ URL https://goo.gl/nKhjJU
 
ไฟล์แนบ :

เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th