Nivo Slider Demo
 Untitled Document
บทความ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
15-5-2562
 

               

บทความจำนวน  5  เรื่อง  ดังนี้ 

1) ไม่ให้หรือไม่มี
2) รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร
3) แอบดักฟัง
4) เวชระเบียน = ค่าทดแทน
5) จะเอาห้างหรือนาข้าว

ไฟล์แนบ : 616.pdf

เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th