Nivo Slider Demo
 Untitled Document
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 8 รายการ 
1-11-2561
 

               

จ้างเหมาทำตรายาง  จำนวน  8  รายการ  จำนวน  12  อัน

ไฟล์แนบ : 528.pdf

เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th