Nivo Slider Demo
 Untitled Document
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 
25-10-2561
 

               

จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล  จำนวน  2  ป้าย

ไฟล์แนบ : 519.pdf

เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th