Nivo Slider Demo
 Untitled Document
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 
18-10-2561
 

               

จ้างเหมาทำป้ายไวนิล  โครงการธรรมะสัญจร  เนื่องในเทศการเข้าพรรษา  ประจำปี 

2561  จำนวน  2  รายการ  

ไฟล์แนบ : 516.pdf

เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th