Nivo Slider Demo
 Untitled Document
ราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 
20-9-2559
 

               

โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด  12  ที่นั่ง  (ดีเซล)  จำนวน  1  คัน

ไฟล์แนบ : 442.pdf

เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th