Nivo Slider Demo
 Untitled Document
 โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออกตำบลเมืองเล็น ประจำปี 2562 
 3-10-2562
 

               เทศบาลตำบลเมืองเล็นจัดโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออกตำบลเมืองเล็น ประจำปี 2562
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปขยาย


เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th