Nivo Slider Demo
 Untitled Document
 การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาโครงการบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
 12-6-2562
 

               
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปขยาย
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th