Nivo Slider Demo
 Untitled Document
 กิจกรรม Big Cleaning Day 
 22-3-2562
 

               เทศบาลตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย โดยนายสมบัติ เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเล็น ร่วมกับนายวิเชียร พุทธา กำนันตำบลเมืองเล็น ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ตำบลเมืองเล็น ร่วมมือ ลงแรง รวมพลังจิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสะอาดในชุมชน เสริมสร้างวินัย รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน โรงเรียนบ้านหัวฝาย สมาชิก อสม. และจิตอาสาชาวตำบลเมืองเล็น ดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปขยาย
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th