Nivo Slider Demo
 Untitled Document
 โครงการวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประเทศไทย จ.เชียงใหม่ 
 18-12-2561
 

               วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองเล็น เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประเทศไทย จ.เชียงใหม่
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปขยาย
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th