Nivo Slider Demo
 Untitled Document
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 
 28-9-2561
 

               เทศบาลตำบลเมืองเล็น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 โดยมี นายณัฏฐนันท์ บัวศักดิ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้
คลิ้กที่รูปเพื่อดูรูปขยาย
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th