Nivo Slider Demo
 Untitled Document
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเมืองเล็น
“สังคมเป็นสุขสาธารณสุขก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ สาธารณูปโภคครบครัน การบริหารทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกลสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล"

  ข้อมูลทั่วไป

  โครงสร้างการบริหาร


  เอกสารประชาสัมพันธ์

    Website หน่วยงานราชการ

Quick Link Website
รัฐบาลไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เส้นทางการเดินรถขนส่งเชียงใหม่
โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการประหยัดไฟหาร 2

Untitled Document
      ประก่าศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  [4-4-2562]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในพื้นที่ตำบลเมืองเล็น บริเวณซอยยายมี หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ   [18-3-2562]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ49-001 สายทางบ้านเมืองวะ หมู่ที่ 1 ซอยที่ 1/1 เชื  [18-3-2562]
      ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ  [7-3-2562]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย  [21-2-2562]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  [20-2-2562]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 1 รายการ  [18-2-2562]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ  [18-2-2562]
      รายงานการวิจัยการพัฒนาและยกระดับอาชีพเสริมเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนสู่มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาการทำลูกประคบสมุนไพร ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  [12-2-2562]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครือง  [11-2-2562]


 

Untitled Document
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ  [14-11-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ  [14-8-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ  [10-8-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ  [9-8-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  [25-7-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ  [25-7-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  [25-7-2561]


 

Untitled Document
      การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองก้นครุ  [25-12-2560]
      การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาเก็บและขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  [12-12-2560]
      ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาสุสานบ้านเมืองวะ หมู่ที่ 4  [13-11-2560]
      ราคากลางโครงการขยายผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 ถึงบ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่2)  [5-5-2560]
      ราคากลางโครงการขยายผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๕  [29-3-2560]
      ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัสทืติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายทาง หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 5  [11-10-2559]
      ราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  [20-9-2559]


 

Untitled Document
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560  [20-6-2560]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560  [24-5-2560]
      ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561  [27-2-2560]
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560  [17-2-2560]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560  [23-1-2560]
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  [21-12-2559]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  [22-11-2559]


 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

Untitled Document
 

 เว็บบอร์ดเทศบาลตำบลเมืองเล็น
    00057   คลองส่งน้ำแม่แก๊ด...  ( 2019-04-04 )   อ่าน  7   ตอบ  2
    00056   วิเคราะห์ข่าวกีฬาต่างประเทศได้ที่...  ( 2019-03-12 )   อ่าน  10   ตอบ  1
    00055   อัพเดตข่าวกีฬาได้ที่นี่ zergant.c...  ( 2019-03-06 )   อ่าน  12   ตอบ  1
    00044   แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีอะไรบ้า...  ( 2019-01-17 )   อ่าน  44   ตอบ  2

 ดูกระทู้ทั้งหมด  ตั้งกระทู้ใหม่
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th