Nivo Slider Demo
 Untitled Document
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเมืองเล็น
“สังคมเป็นสุขสาธารณสุขก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ สาธารณูปโภคครบครัน การบริหารทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกลสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล"

  ข้อมูลทั่วไป

  โครงสร้างการบริหาร


  เอกสารประชาสัมพันธ์

    Website หน่วยงานราชการ

Quick Link Website
รัฐบาลไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เส้นทางการเดินรถขนส่งเชียงใหม่
โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการประหยัดไฟหาร 2

Untitled Document
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 2 อัน  [26-12-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  [25-12-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ  [24-12-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลเมืองเล็น บริเวณซอยโรงน้ำดื่ม หมู่ที่ 2   [24-12-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลเมืองเล็น บริเวณซอยที่ 8 แม่ตุ่นคำ เล็นดำ หมู่ที่ 2  [24-12-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำปฏิทินเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1,000 ชุด   [20-12-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน  [14-12-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ  [14-12-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ  [14-12-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 1 รายการ  [4-12-2561]


 

Untitled Document
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ  [14-11-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ  [14-8-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ  [10-8-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ  [9-8-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  [25-7-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ  [25-7-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  [25-7-2561]


 

Untitled Document
      การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองก้นครุ  [25-12-2560]
      การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาเก็บและขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  [12-12-2560]
      ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาสุสานบ้านเมืองวะ หมู่ที่ 4  [13-11-2560]
      ราคากลางโครงการขยายผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 ถึงบ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่2)  [5-5-2560]
      ราคากลางโครงการขยายผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๕  [29-3-2560]
      ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัสทืติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายทาง หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 5  [11-10-2559]
      ราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  [20-9-2559]


 

Untitled Document
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560  [20-6-2560]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560  [24-5-2560]
      ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561  [27-2-2560]
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560  [17-2-2560]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560  [23-1-2560]
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  [21-12-2559]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  [22-11-2559]


 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

Untitled Document
 

 เว็บบอร์ดเทศบาลตำบลเมืองเล็น
    00044   แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีอะไรบ้า...  ( 2019-01-17 20:52:24 )   อ่าน  0   ตอบ  0
    00003   ทดสอบ...  ( 2018-10-26 15:56:55 )   อ่าน  2180   ตอบ  347
    00002   เกมสล็อตออนไลน์...  ( 2018-05-15 12:44:26 )   อ่าน  191   ตอบ  17

 ดูกระทู้ทั้งหมด  ตั้งกระทู้ใหม่
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th