Nivo Slider Demo
 Untitled Document
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete ภายในตำบลเมืองเล็น จำนวน 1 โครงการ 
21-9-2561
 

               

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและซ่อมสร้างผิว  Asphaltic Concrete  ภายในตำบลเมืองเล็น  จำนวน  5  หมู่บ้าน  ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเมืองเล็น

 

ไฟล์แนบ : 512.pdf

เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th