Nivo Slider Demo
 Untitled Document
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ 
19-9-2561
 

               

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน  37  รายการ  ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและ      ผู้พิการ    

ไฟล์แนบ : 509.pdf

เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th