Nivo Slider Demo
 Untitled Document
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ 
18-9-2561
 

               

จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน  จำนวน  1  มื้อ  จำนวน  70  คน  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  2  มื้อ  จำนวน  70  คน  สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ไฟล์แนบ : 503.pdf

เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th