Nivo Slider Demo
 Untitled Document
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
11-6-2561
 

               

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  หมายเลขครุภัณฑ์  420-48-0001. 420-48-0004. 420-48-0005  และ  420-48-0006  จำนวน  4  เครื่อง

ไฟล์แนบ : 458.pdf

เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th