User  
Pass 
 
- ดินดำ น้ำชุ่ม อบอุ่นคุณธรรม นำพัฒนา เพื่อประชาผาสุก -

หน้าหลัก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ร้องทุกข์ร้องเรียน เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 Untitled Document
  ข้อมูลทั่วไป

  โครงสร้างการบริหาร

  เอกสารประชาสัมพันธ์

    Website หน่วยงานราชการ
 

Quick Link Website
รัฐบาลไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เส้นทางการเดินรถขนส่งเชียงใหม่
โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการประหยัดไฟหาร 2Untitled Document
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  [24-7-2560]
      บทความเผยแพร่เรื่อง "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมย์ของชาวไทย ตอน ๑"  [17-7-2560]
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  [21-6-2560]
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560  [20-6-2560]
      บทความเผยแพร่เรื่อง "น้ำที่คุณดื่ม สะอาดไหม"  [14-6-2560]
      บทความเผยแพร่เรื่อง "ปล่อยน้ำเน่า เข้าบ่อปลา"  [14-6-2560]
      บทความเผยแพร่เรื่อง "ถูกเลขท้าย ๓ ตัว ๑๕๗"  [14-6-2560]
      บทความเผยแพร่เรื่อง "ขอดูใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน"  [14-6-2560]
      บทความเผยแพร่เรื่อง "ผมสาหัส แต่หมอบอกบาดเจ็บ"  [14-6-2560]
      บทความเผยแพร่เรื่อง "ขอมากเกินไปหรือเปล่า"  [14-6-2560]
Untitled Document
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  [24-7-2560]
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  [21-6-2560]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา โครงการขยายผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู๋ที่ 1 ถึงบ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเล็น  [12-6-2560]
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐  [31-5-2560]
      ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ ๕ (ครั้งที่ ๒)  [5-5-2560]
      ราคากลางโครงการขยายผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 ถึงบ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่2)  [5-5-2560]
      ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการขยายผิวทางจราจร หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5  [24-4-2560]Untitled Document
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560  [20-6-2560]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560  [24-5-2560]
      ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561  [27-2-2560]
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560  [17-2-2560]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560  [23-1-2560]
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  [21-12-2559]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  [22-11-2559]