Nivo Slider Demo
 Untitled Document 
- ดินดำ น้ำชุ่ม อบอุ่นคุณธรรม นำพัฒนา เพื่อประชาผาสุก -

  ข้อมูลทั่วไป

  โครงสร้างการบริหาร


  เอกสารประชาสัมพันธ์

    Website หน่วยงานราชการ

Quick Link Website
รัฐบาลไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เส้นทางการเดินรถขนส่งเชียงใหม่
โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการประหยัดไฟหาร 2

Untitled Document
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ  [3-4-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง 9 รายการ  [29-3-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 300 ชุด  [27-3-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 ชุด  [27-3-2561]
      ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านหนองก้นครุ  [8-1-2561]
      ประกาศผลการดำเนินการเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลเมืองเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  [29-12-2560]
      คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลเมืองเล็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [29-12-2560]
      คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเมืองเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [29-12-2560]
      ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  [25-12-2560]
      การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองก้นครุ  [25-12-2560]


 

Untitled Document
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ  [3-4-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง 9 รายการ  [29-3-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 300 ชุด  [27-3-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 ชุด  [27-3-2561]
      ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านหนองก้นครุ  [8-1-2561]
      ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  [25-12-2560]
       ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองก้นครุ  [25-12-2560]


 

Untitled Document
      การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองก้นครุ  [25-12-2560]
      การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาเก็บและขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  [12-12-2560]
      ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาสุสานบ้านเมืองวะ หมู่ที่ 4  [13-11-2560]
      ราคากลางโครงการขยายผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 ถึงบ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่2)  [5-5-2560]
      ราคากลางโครงการขยายผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๕  [29-3-2560]
      การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองวะ ประจำปี ๖๐  [15-9-2559]
      ประกาศราคากลางราคากลางโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบถาวร หมู่ที่ 5  [8-7-2559]


 

Untitled Document
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560  [20-6-2560]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560  [24-5-2560]
      ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561  [27-2-2560]
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560  [17-2-2560]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560  [23-1-2560]
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  [21-12-2559]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  [22-11-2559]


 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

Untitled Documentเว็บบอร์ดเทศบาลตำบลเมืองเล็น
    00001   ทดสอบ...  ( 2018-03-05 02:30:54 )   อ่าน  56   ตอบ  1

 ดูกระทู้ทั้งหมด  ตั้งกระทู้ใหม่
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th