Nivo Slider Demo
 Untitled Document
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเมืองเล็น
“สังคมเป็นสุขสาธารณสุขก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ สาธารณูปโภคครบครัน การบริหารทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกลสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล"

  ข้อมูลทั่วไป

  โครงสร้างการบริหาร


  เอกสารประชาสัมพันธ์

    Website หน่วยงานราชการ

Quick Link Website
รัฐบาลไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เส้นทางการเดินรถขนส่งเชียงใหม่
โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการประหยัดไฟหาร 2

Untitled Document
      ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2563  [10-1-2563]
      เผยแพร่บทความ เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ประจำเดือนตุลาคม 2562)  [18-10-2562]
      นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  [4-7-2562]
      ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563  [4-7-2562]
      เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562  [4-7-2562]
      นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  [4-7-2562]
      รายงานผลสรุปสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลเมืองเล็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  [13-6-2562]
      รายงานผลสรุปสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลเมืองเล็น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  [5-6-2562]
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนพฤษภาคม 2562)  [4-6-2562]
      บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [29-5-2562]


 

Untitled Document
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ  [14-11-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ  [12-11-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 8 รายการ  [1-11-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้าย  [30-10-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ  [26-10-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ  [25-10-2561]
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ  [18-10-2561]


 

Untitled Document
      การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองก้นครุ  [25-12-2560]
      การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาเก็บและขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  [12-12-2560]
      ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาสุสานบ้านเมืองวะ หมู่ที่ 4  [13-11-2560]
      ราคากลางโครงการขยายผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 ถึงบ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่2)  [5-5-2560]
      ราคากลางโครงการขยายผิวทางจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๕  [29-3-2560]
      ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัสทืติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สายทาง หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 5  [11-10-2559]
      ราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  [20-9-2559]


 

Untitled Document
      นัดประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  [4-7-2562]
      ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563  [4-7-2562]
      เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562  [4-7-2562]
      นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  [4-7-2562]
      เรียกประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562  [24-1-2562]
      นัดประชุมสภา สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561  [20-12-2561]
      เรียกประชุมสภา สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2561  [23-11-2561]


 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

Untitled Document
 

 เว็บบอร์ดเทศบาลตำบลเมืองเล็น
    00066   รับสมัคร ป.ตรี -ป.โท...  ( 2019-11-21 )   อ่าน  1344   ตอบ  609
    00065   การเลือกตั้งภายในองค์กร...  ( 2019-11-09 )   อ่าน  46   ตอบ  8
    00064   ภาษีรายได้ส่วนบุคคล...  ( 2019-11-09 )   อ่าน  39   ตอบ  6
    00063   การวางระบบการจัดการท้องถิ่น ...  ( 2019-11-09 )   อ่าน  37   ตอบ  9
    00062   ประกันความเสี่ยงออนไลน์...  ( 2019-11-09 )   อ่าน  30   ตอบ  5
    00061   การตรวจการสรรพากร...  ( 2019-11-09 )   อ่าน  38   ตอบ  6
    00060   ตำแหน่งงาน...  ( 2019-11-09 )   อ่าน  42   ตอบ  8
    00059   การโยกย้ายตำแหน่งงาน...  ( 2019-09-30 )   อ่าน  4296   ตอบ  319
    00057   คลองส่งน้ำแม่แก๊ด...  ( 2019-04-04 )   อ่าน  216757   ตอบ  212265
    00044   แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีอะไรบ้า...  ( 2019-01-17 )   อ่าน  311   ตอบ  60

 ดูกระทู้ทั้งหมด  ตั้งกระทู้ใหม่
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
189 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
053-397698 , 053-847360 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
email : info@muanglen.go.th     Copyright © 2013 Muanglen.go.th