User  
Pass 
 
- ดินดำ น้ำชุ่ม อบอุ่นคุณธรรม นำพัฒนา เพื่อประชาผาสุก -

หน้าหลัก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ร้องทุกข์ร้องเรียน เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 Untitled Document
  ข้อมูลทั่วไป

  โครงสร้างการบริหาร

  เอกสารประชาสัมพันธ์

    Website หน่วยงานราชการ
 

Quick Link Website
รัฐบาลไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เส้นทางการเดินรถขนส่งเชียงใหม่
โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการประหยัดไฟหาร 2ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

Untitled DocumentUntitled Document
      ประกาศผลการดำเนินการเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลเมืองเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  [29-12-2560]
      คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลเมืองเล็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [29-12-2560]
      คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเมืองเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [29-12-2560]
      ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  [25-12-2560]
      การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองก้นครุ  [25-12-2560]
       ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองก้นครุ  [25-12-2560]
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560  [25-12-2560]
      คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทต.เมืองเล็น  [20-12-2560]
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ทต.เมืองเล็น  [20-12-2560]
      คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทต.เมืองเล็น  [20-12-2560]
Untitled Document
      ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  [25-12-2560]
      การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองก้นครุ  [25-12-2560]
       ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองก้นครุ  [25-12-2560]
      ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บและขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองเล็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [12-12-2560]
      การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาเก็บและขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองเล็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  [12-12-2560]
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาสุสานบ้านเมืองวะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์  [23-11-2560]
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างสุสานบ้านเมืองวะ หมู่ที่ 4  [23-11-2560]Untitled Document
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560  [20-6-2560]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560  [24-5-2560]
      ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561  [27-2-2560]
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560  [17-2-2560]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560  [23-1-2560]
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  [21-12-2559]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  [22-11-2559]