User  
Pass 
 
- ดินดำ น้ำชุ่ม อบอุ่นคุณธรรม นำพัฒนา เพื่อประชาผาสุก -

หน้าหลัก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ร้องทุกข์ร้องเรียน เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 Untitled Document
  ข้อมูลทั่วไป

  โครงสร้างการบริหาร

  เอกสารประชาสัมพันธ์

    Website หน่วยงานราชการ
 

Quick Link Website
รัฐบาลไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เส้นทางการเดินรถขนส่งเชียงใหม่
โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการประหยัดไฟหาร 2Untitled Document
      ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาสุสานบ้านเมืองวะ หมู่ที่ 4  [13-11-2560]
      ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาสุสานบ้านเมืองวะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์  [13-11-2560]
      แสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560  [7-11-2560]
      รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2560   [1-11-2560]
      ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการก่อสร้างศาลาสุสาน ม.4)  [30-10-2560]
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  [25-10-2560]
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม และกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  [25-10-2560]
      ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [6-10-2560]
      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [30-9-2560]
      โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเมืองวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [28-9-2560]
Untitled Document
      ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาสุสานบ้านเมืองวะ หมู่ที่ 4  [13-11-2560]
      ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาสุสานบ้านเมืองวะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์  [13-11-2560]
      ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการก่อสร้างศาลาสุสาน ม.4)  [30-10-2560]
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  [25-10-2560]
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม และกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  [25-10-2560]
      ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [6-10-2560]
      โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเมืองวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [28-9-2560]Untitled Document
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560  [20-6-2560]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560  [24-5-2560]
      ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561  [27-2-2560]
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560  [17-2-2560]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560  [23-1-2560]
      นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  [21-12-2559]
      เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559  [22-11-2559]